ÜRÜN ADI     : EP-360 / POİNT SOLVENTSİZ EPOKSİ CLEAR COAT

TANIM           :  2 komponentli solventsiz epoksi esaslı, transparan ve renksiz sonkattır. Yüzeyde silikon açma ve sararma yapmaz.

UYGULAMA ALANI     :  Solventiz epoksi sistemlerin sonkatı olarak kullanılır. Çeşitli yüzeylerde derinlik vermesi amacıyla clear-coat olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                       : EP-360
Komponent Sayısı                   : 2
Yoğunluk (Karışım)                : 1,00-1,05 gr/cm³  20°C TS EN ISO 2811-1
Viskozite                                 : 1000-1500 mPas
Katı Madde Karışım (%)         : Ağırlıkça 100   
                                              : Hacimce  100
Uygulama Tineri                     : İnceltilmez
Karışım Oranı                         : A/B: 67/33 (Ağırlıkça)
Karışım Ömrü                         : 30-40 Dakika /23˚C,200 g. (DIN 16945)
Kuruma Süresi                        : Toz Kuruma             :3-4  saat 23°C  TS 4317
Dokunma Kuruması                :8-10saat 23°C  TS 4317
Tam Kuruma                          :7      gün 23°C  TS 4317

MEKANİK DAYANIM
Çekme Dayanımı (N/mm²)                      20 ~ 24       DIN 53504 TS 1967
Çekme Uzaması (%)                                1,8 – 2,0     DIN 53504 TS 1967
E-Modül (N/mm²)                                    20 ~ 24       DIN 52371 TS 985
Eğilme Dayanımı (N/mm²)                      0,5              DIN 52371 TS 985

AMBALAJ ŞEKLİ                   : A/B: 16,75/8,25 =25 kg takım

 DEPOLAMA BİLGİLERİ: Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır. İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşulları kuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK: Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske, eldiven, gözlük gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz.