ÜRÜN ADI                           : EP-150 / SOLVENTSİZ EPOKSİ İLETKEN ASTAR

TANIM                                  : Solvent içermeyen epoksi esaslı siyah renkli iletken astarıdır.

UYGULAMA ALANI         : Antistatik kaplama sistemlerinin altına iletken astar malzemesi olarak kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kodu                                      : EP-150
Renk                                       : Siyah
Komponent Sayısı                  : 2
Yoğunluk (Karışım)               : 1,10±0,05 gr/cm³  20°C TS EN ISO 2811-1
Viskozite                                : 700-1000 mPas
Katı Madde Karışım (%)        : Ağırlıkça 100  : Hacimce  100
Uygulama Tineri                     : İnceltilmez
Karışım Oranı                         : A/B: 70/30 (Ağırlıkça)
Karışım Ömrü                         : 30-40 Dakika /23˚C,200 g. (DIN 16945)
Uygulama Şekli                      : Rulo, Fırça 
Sarfiyat                                   : Yüzeye bağlı olarak 100-150 gr/m²

Kuruma Süresi                       


Sıcaklık

Yaya Trafiği

Mekanik Dayanım

Kimyasal Dayanım

+10oC

24 saat

5gün

10gün

+20oC

12 saat

3gün

7gün

+30oC

6saat

2gün

5gün

Katlar Arası Bekleme Süresi                                                 


Sıcaklık

En Az

En Fazla

+10oC

24 saat

4gün

+20oC

12 saat

2gün

+30oC

6saat

1gün

KİMYASAL DAYANIM TABLOSU

KİMYASAL MADDE                    DAYANIM
Sülfirik Asit (H2SO4) %10                     3-2
Sülfirik Asit (H2SO4) %20                     3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %10                  3-2
Hidroklorik Asit (HCL) %20                  3-2
Nitrik Asit (HNO3) %10                         3-2
Nitrik Asit (HNO3) %20                         3-2
Asetik Asit (CH3COOH) %10               3-2
Asetik Asit (CH3COOH) %20                 2
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%10      2
Laktik Asit (CH3CHOH-COOH)%20      2-1
Formik Asit (HCOOH) %10                     2
Formik Asit (HCOOH) %20                   2-1
Ksilen                                                       2
Etil Alkol                                                 2
Solventler                                                 2
Kromik Asit(H2CRO4) %10                   2
Sodyum Hidroklit (NaOH)                     3

* 3- Çok Dayanıklı               2- Dayanıklı          1- Dayanıksız              - Eğilim

MEKANİK DAYANIM

Çekme Dayanımı (N/mm²) 20 ~ 24 DIN 53504 TS 1967
Çekme Uzaması (%) 1,8 – 2,0 DIN 53504 TS 1967
E-Modül (N/mm²) 20 ~ 24 DIN 52371 TS 985
Egilme Dayanımı (N/mm²) 0,5 DIN 52371 TS 985
                                              

UYGULAMA BİLGİLERİ   : A komponenti düşük devirli(300-400 rpm) mekanik bir karıştırıcı ile kendi  içerisinde homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek karışım homojen hale gelene kadar karıştırılır.Malzeme yüzeye spatula, mala ile tatbik edilir.Hazırlanan karışım max. 35dk içerisinde tüketilmelidir.
YÜZEY HAZIRLAMA
Beton Yüzey Kalitesi: Beton yüzeyi temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (>25N/mm2 ), çekme dayanımı >1,5N/mm2 olmalıdır.
İzolasyon yapılacak beton zemin sağlam olmalı yüzeyde herhangi bir oynama olmamalıdır. Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır. İzolasyon yapılacak beton en az C25 tercihen C30 – C35 standardında olmalıdır.
Yüzey Hazırlama (Beton Yüzeyler): Yüzey basınçlı su kullanılarak temizlenmeli, yağ, gres, kir, harç parçacıkları ve tozdan arındırılmalıdır.
Beton yüzeyler, aşındırıcı ekipmanlar kullanılarak çimento şerbetinin kaldırılması ile açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır.
Ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları talaşları, gevşek parçacıklar ve kürlenmemiş membranlardan da tamamen arındırılmalıdır.
Yüzeydeki şerbet tabakası mutlaka alınmalıdır. (Shot-Blast, Rota Tiger vb.)
Yüzey çok parlak ise freze veya kum püskürtme ile pürüzlendirilip spesifik yüzey arttırılmalıdır.Beton çatlakları V şeklinde kesilmeli, temizlenmeli, yalancı derzler temizlenmelidir.

UYGULAMA KOŞULLARI
                       
Yüzey Sıcaklığı                      : En az +10oC / En fazla +30 oC
Ortam Sıcaklığı                      : En az +10oC / En fazla +30 oC
Malzeme Sıcaklığı                  : EP-150 +10 oC ile +30 oC arasında olmalıdır.
Yüzey Nem İçeriği                 : Betondaki nem oranı max.%4 oranında olmalıdır.
Bağıl Nem                              : En fazla %80 olmalıdır.
Çiylenme Noktası                   : Uygulama sırasında zemin sıcaklığı çiğlenme noktasının en az 3 oC üzerinde olmalıdır.
Uygulama Talimatları          
Karışım Oranı                       : A/B =70/40 ağırlıkça
Karıştırma                             : A komponenti düşük devirli(300-400 rpm) mekanik bir karıştırıcı ile kendi                 
                                               içerisinde homojen hale gelene kadar karıştırılır. Daha sonra B komponenti A komponentinin içerisine ilave edilerek karışım homojen hale gelene kadar karıştırılır. Malzeme yüzeye spatula, mala ile tatbik edilir.Hazırlanan karışım max. 35dk içerisinde tüketilmelidir. Yalnızca pota ömrü içerisinde kullanılabilecek ürün miktarı karıştırınız.

AMBALAJ ŞEKLİ                 :A+B: 14kg +6 kg =20 kg takım

DEPOLAMA                           : Ürün ambalajlarının kapakları kapalı ve etiket bilgileri tam olmalıdır.İlk giren ilk çıkar kuralına dikkat edilerek son kullanma tarihi takip edilmelidir. Depolama koşullarıkuru, serin ve iyi havalandırılmalıdır. Ürün teknik emniyet bilgileri ve yasal yükümlülükler dikkate alınarak depolanmalıdır. 15-25°C de, rutubetsiz kapalı depoda,  açılmamış orijinal ambalajında 12 ay raf ömrü vardır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK   : Lütfen ambalaj üzerinde belirtilen emniyet işaret ve uyarılara dikkat ediniz. Ürün ile ilgili hazırlanan uluslar arası standartlara (EC-Directive 2001/58/EC) uygun olarak sertifikalı teknik ekip tarafından hazırlanan Ürün Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) belirtilen sağlık ve güvenlik bilgilerine uyulmalıdır. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Maske,
eldiven gibi koruyucu malzemeleri giyiniz. Doğrudan temas etmeyiniz ve buharını solumayınız. Açık ateş kaynaklarından uzak tutunuz